Scana Steel Björneborg förvärvar avdelning värmebehandling (VBH)

Med en ambition att fortsätta förädla verksamheten och att utveckla servicecenter konceptet har Scana Steel Björneborg förvärvat Scana Steel Booforges värmebehandlingsavdelning (VBH).

Förvärvet innebär att Scana Steel Björneborg from 2017-07-01 tar det fulla ansvaret för personal, utrustningspark, drift och lokaler kopplat till avdelning VBH.

Vid frågor kontakta Sören Andersson VD Scana Steel Björneborg alt. Anders Johansson VD Scana Steel Booforge.

Leif Rosén
Ordförande Scana Steel Björneborg AB och Scana Steel Booforge AB